Přijímací zkoušky - bakalářský studijní program

postup_pri_podavani_prihlasky_na_fr_175327.pdf (upce.cz)

smernice_4_2021_pzk_bc_na_2022-23_174487.pdf (upce.cz)

Domácí práce je nutné předložit v následujícím rozsahu:

  • realistické studijní kresby portrétu podle živého modelu (5 ks);
  • realistické studijní kresby figury podle živého modelu v životní velikosti (5 ks);
  • perspektivní kresby – studie základních geometrických těles, zátiší či architektury (min. 5 ks);
  • barevné studie ve vodorozpustných technikách (akvarel, tempera, 5 ks, z toho alespoň 2 ks ve formátu A2 a větší);
  • kopie kreseb, akvarelů, či kvašů respektující původní techniku (min. 2 ks).

Z výše uvedených prací alespoň 10 musí být dodáno ve fyzické podobě, ostatní mohou být dodány v elektronické podobě na CD, či DVD.

false
Rozšířit fotografii: 
false