Přijímací zkoušky - bakalářský studijní program
Každá přihláška do bakalářského studijního programu musí obsahovat:

 • ověřenou kopii maturitního vysvědčení

 • doklad o zaplacení administrativního poplatku

 • strukturovaný životopis

V případě že jste studentem 4. ročníku střední školy, doložíte ověřenou kopii posledního vysvědčení a doklad o termínu konání maturitní zkoušky.

Ověřenou kopii maturitního vysvědčení doložíte v případě přijetí ke studiu po vykonání maturitní zkoušky.

Kromě toho uchazeči všech oborů bakalářského studijního programu předloží své domácí práce, a to v úvodní den přijímacího řízení.

Domácí práce je nutné předložit v následujícím rozsahu:

Pro studijní obor Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita uchazeči předloží minimálně 15 prací, z toho minimálně 7 prací ve fyzické podobě, ostatní mohou být dodány v elektronické podobě na CD, či DVD. Fyzické práce by měly být doručeny v pevných deskách pro jejich snadnou manipulovatelnost. Práce by měly obsahovat:

 • realistické studijní kresby portrétu podle živého modelu, nejlépe v životní velikosti – min. 3 ks
 • realistické studijní kresby figury podle živého modelu, nejlépe v životní velikosti – min. 4 ks (možnost připojení role s rozměrnějšími formáty k deskám)
 • perspektivní kresby -  studie základních geometrických těles, zátiší, či architektury – min. 3 ks
 • barevné studie ve vodorozpustných technikách (akvarel, tempera) – například zátiší, portrét, figurální kompozice, studie architektury, krajinomalba, atd. – min. 3 ks, z toho min. 1 ve formátu A1
 • kopie kreseb, akvarelů, či kvašů respektující původní techniku; kopie budou dodány společně s přiloženou reprodukcí, ze které bylo kopírováno - min. 2 ks

Talentové zkoušky by měly obsahovat následující úkoly:

Pro studijní obor Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita uchazeči podstoupí následující úkoly talentové zkoušky:

 • realistická studie portrétní půlfigury uhlem na papír - 4,5 hodiny
 • kopie kvašové malby (respektující původní techniku) - 4,5 hodiny
 • realistická studie zátiší vodou ředitelnou temperou - 9 hodin
false
Rozšířit fotografii: 
false