Složení Akademického senátu Fakulty restaurování

Předsednictvo:

MgA. Petr Rejman - předseda

MgA. Ivan Kopáčik

BcA. Marek Laška

 

Za komoru akademických pracovníků:

doc. Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D.

MgA. Pavel Hošek

Mgr. Jana Tmejová

Ing. Jiří Kmošek

 

Za komoru studentů:

BcA. Dominika Medová

Ludmila Stašová

Rozšířit fotografii: 
false