Složení Disciplinární komise Fakulty restaurování

MgA. Pavel Hošek, asistent Ateliéru výtvarné přípravy

Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D., odborný asistent Katedry humanitních věd

BcA. Marek Laška, student FR

Ludmila Stašová, student FR

Rozšířit fotografii: 
false