Vedení fakulty

 

Děkan:

Mgr. BcA. Radomír Slovik
děkan
telefon 466 036 591
e-mail radomir.slovik@upce.cz

Proděkani:

PhDr. Tomáš Kupka, Ph.D.
proděkan pro studium a pedagogickou činnost
telefon 466 036 589
e-mail tomas.kupka@upce.cz

 

Ing. Karol Bayer
proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost 
telefon 606 039 185
e-mail karol.bayer@upce.cz

 

Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D.
proděkan pro zahraniční spolupráci

telefon 777 855 627

e-mail jan.vojtechovsky@upce.cz

 

Tajemník fakulty:

Ing. Markéta Prokešová
telefon 466 036 588
e-mail marketa.prokesova@upce.cz

 

Rozšířit fotografii: 
false