Složení Umělecké rady Fakulty restaurování

 

Složení Umělecké rady Fakulty restaurování

platné od 1. srpna 2017

 

 

1.         doc. Jaroslav J. Alt, ak. mal. - docent ARNMS FR

2.         Ing. Karol Bayer - proděkan FR

3.         doc. Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D. - vedoucí ARK FR

4.         doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič  - vedoucí ÚCHTRP VŠCHT

5.         prof. PhDr. Petr Fidler - vedoucí KHV FR

6.         prof. akad. arch. Mikuláš Hulec - vedoucí katedry architektury na FS ČVUT

7.         Ing. Petr Justa - externí pedagog, Gema art Group Praha

8.         Ing. Ivana Kopecká - NTM Praha

9.         PhDr. Tomáš Kupka, Ph.D. - proděkan FR

10.       prof. Boris Kvasnica, akad. mal. - vedoucí Katedry restaurování VŠVU Bratislava

11.       prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. - ÚHV FF UPa

12.       prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. - rektor UPa

13.       PhDr. Vratislav Nejedlý, CSc. - vedoucí Oddělení restaurování NPU Praha

14.       Ing. Zuzana Slížková, Ph.D. - UTAM AV ČR

15.       Mgr. BcA. Radomír Slovik - děkan FR

16.       PhDr. Zdeněk Vácha - vedoucí pobočky NPU Brno

17.       Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D. - vedoucí ARNMS FR

 

 

 

Rozšířit fotografii: 
false