Projekty

Zobrazeno 16 - 30 z 101
01/2018 - 12/2018
Poskytovatel: Univerzita Pardubice
Program: Studentská grantová soutěž

01/2018 - 12/2018
Poskytovatel: Univerzita Pardubice
Program: Studentská grantová soutěž

01/2018 - 12/2020
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program: TRIO (2016-2021)

10/2017 - 09/2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

09/2017 - 12/2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: Ukazatel F (Fond vzdělávací politiky)

01/2017 - 12/2017
Poskytovatel: Univerzita Pardubice
Program: Studentská grantová soutěž

01/2017 - 12/2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: Interní rozvojová soutěž

01/2017 - 12/2017
Poskytovatel: Univerzita Pardubice
Program: Studentská grantová soutěž

03/2016 - 12/2020
Poskytovatel: Ministerstvo kultury
Program: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI II

03/2016 - 12/2019
Poskytovatel: Ministerstvo kultury
Program: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI II

03/2016 - 12/2019
Poskytovatel: Ministerstvo kultury
Program: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI II