Jedním z prvních úkolů je práce s barevnou hmotou v monochromní škále, technika vytváření objemu a prostoru dovoluje přemýšlet o technických řešeních pomocí kontrastů světla a stínu, sytosti valérů v popředí a pozadí, použití pastózního i lazurního pojetí, ostrosti a rozostření . Lze zde i zkoušet vhodný typ štětců pro daný úkol a barvy. Následně lze rozebírat i působení zvolené barvy a její dopad na diváka vzhledem k malovanému tématu ve smyslu eventuální podpory nebo naopak redukci významu a smyslu zobrazovaného modelu. Na zátiší jakožto klasické modelové předloze lze rozvíjet výtvarné i technické schopnosti studentů. Jsou vedeni k znalosti druhů zátiší, jejich kompozicím a užívaným výtvarným postupům v historii jak na ukázkách, tak na samotné stavbě zátiší. Nezbytnou součástí výuky je také osvícení a jeho význam pro malbu. Mezi  základní  úkoly patří témata: barevné škály, barevné harmonie, barevný prostor, barvy ve stínu, komplementarita barev.