Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

037_frupce_web_145873.jpg

______________________________________________________________________________________________________

Jedním z prvních úkolů je práce s barevnou hmotou, technika vytváření objemu a prostoru dovoluje přemýšlet o technických řešeních pomocí kontrastů světla a stínu, sytosti valérů v popředí a pozadí, použití pastózního i lazurního pojetí, ostrosti a rozostření. Začíná se technikou akvarelu, nejprve jednotlivé předměty, pak jejich seskupení až po zátiší. Na zátiší jakožto klasické modelové předloze lze rozvíjet výtvarné i technické schopnosti studentů. Jsou vedeni k znalosti druhů zátiší, jejich kompozicím a užívaným výtvarným postupům v historii jak na ukázkách, tak na samotné stavbě zátiší. Nezbytnou součástí výuky je také osvícení a jeho význam pro malbu. Následuje procvičení malby kvaše a různých druhů temperových technik. Od zátiší se přechází na malbu portrétu, polofigury a celé figury podle živého modelu. Vyzkouší se vhodný typ štětců pro daný úkol a typ barevné techniky. Mezi  základní  úkoly patří témata: barevné škály, barevné harmonie, barevný prostor, barvy ve stínu, komplementarita barev.