Večerní kresba aktů

______________________________________________________________________________________________________

Součástí výuky studentů 1. a 2. ročníků všech oborů fakulty je kresba večerního aktu. V prvním ročníku se klade důraz na propojení výuky anatomie se studiem kresby figury na co možná nejširším spektru modelů jak po stránce věku tak typu.  Ve 2. ročníku se procvičuje kresba v různých kresebných médiích, aby tak došlo k prohloubení znalostí technik v praxi.

Rozšířit fotografii: 
false