Večerní kresba aktů

Součástí výuky I.-III. ročníku je kresba večerního aktu. V prvním ročníku se klade důraz na propojení výuky anatomie s praxí tedy např. kresba figury atd. Je žádoucí hledat co možná nejširší spektrum modelů jak po stránce věku tak výrazu - typu. Student je nucen střídat jednotlivá kresebná média tak, aby došlo k prohloubení znalostí technik v praxi. Taková změna přináší nové možnosti poznání a vyjádření.