______________________________________________________________________________________________________

Součástí výuky I.-III. ročníků Ateliérů Restaurování a konzervace knižní vazby a dokumentů a Restaurování uměleckých děl na papíře je teoretická i praktická průprava v Grafické dílně. Studenti  se postupně seznamují se základy a historií klasických grafických technik, počínaje tiskem z výšky až po techniky hlubotisku. Cílem předmětu  je zvládnutí technik a pochopení zákonitostí grafického umění a řemeslných dovedností spojených s těmito technikami. Zvláštní důraz je kladen na pochopení historického vývoje grafických technik. Student by se měl teoreticky orientovat v základních způsobech tisku uměleckých grafických technik,  měl být schopen zařadit grafickou techniku do příslušného historického období, znát proces technologie výroby tiskové formy až po její otisk.

 

 

Rozšířit fotografii: 
false