Začátek školního roku pro 1. ročník začíná vždy plenérem.

Studenti jsou po úvodní přednášce seznamováni s kresbou a malbou v plenéru - částečně první dva dny v městské "krajině" Litomyšle, následně na týdenním pobytu v krajině.

Naším častým výjezdním místem byl areál hospitalu v Kuksu. Letos jsme poprvé vyjeli do Mikulova.

Studenti se seznamují s problematikou tvorby v otevřeném prostoru, s krajinnými motivy i prvky architektury. Pracují s detaily výseků krajin i celkovými pohledy.

Práce jsou pak během semestru prezentovány na fakultních výstavách.

Rozšířit fotografii: 
false