Specializovaná sochařská příprava

______________________________________________________________________________________________________

Pro sochaře je nedílnou součástí kresba. Student je ve druhém semestru také prakticky seznamován s malbou, se vztahy barev, barevností. V druhém semestru dochází ke třítýdenní výměně mezi malíři a sochaři přímo v ateliérech. Plastická znalost anatomie lidského těla je důležitým předpokladem sochaře restaurátora, jenž se bude setkávat s případy domodelování (doplňování) chybějících částí figur. Student je nucen  plasticky převádět živé hmoty do sochařské hlíny, tzn. nalézat cestu pro správné plastické prostorové působení v jednotném materiálu. Zde se student dostává do vyšší výtvarné roviny na rozdíl od modelace kopie . Opět důležité střídání typů a charakterů jednotlivých modelů – rozdíly ve stavbě, držení těla, výrazu, grimasách atd. Součástí výuky jsou letní praxe zaměřené na sekání kopie do přírodního kamene pomocí tečkovacího strojku.

Rozšířit fotografii: 
false