K základnímu pochopení a uchopení prostoru ve dvojrozměrném zobrazení patří znalost perspektivy. Kresba základních geometrických těles lineární formou bez hlubšího popisu materiálu. Student je upozorňován na přítomnost perspektivy ve “všem co vidí…“ Každá technika má své limity. Změna techniky vyžaduje také změnu v přístupu. Student je tak nucen reagovat a tudíž nalézat cestu k objevení nových poznatků. Nástup sádrové studie uzavírá neživé modelové předměty. Kresba již výtvarně zpracované předlohy v podobě sádrové bysty slouží k nácviku základních funkcí a principů figury.