Papírové nástropní tapety ze zámku v Dobřenicích (2011)

PAPÍROVÉ NÁSTROPNÍ TAPETY ZE ZÁMKU V DOBŘENICÍCH
Bakalářská práce 2011

Restaurovala: Martina Goliková, Eliška Sklenářová, vedoucí práce: Mgr. art. Veronika Kopecká

Dvě papírové nástropní tapety ze zámku v Dobřenicích

- autor neznámý, doba vzniku pravděpodobně na přelomu 19. a 20. století, tapeta č. 1:
160 x 154 x 195 cm, tapeta č. 2: 195,5 x 182 x 250 cm, tempera na papíru, zadavatel: Karla Katschnerová, zámek Dobřenice

Tapeta 1

false

Stav před restaurováním, přední strana  díla

false

Stav před restaurováním, zadní strana díla

false

Detaily poškození papírové podložky

false

Snímání papírových částí ze zadní strany díla

false

Čištění skvrn skelným vláknem

false

Kašírování díla na kapu s mezivrstvou japonského papíru

false

Lokální retuš suchým pastelem   

Tapeta 2

false

Stav před restaurováním, přední strana díla

false

Stav před restaurováním, zadní strana díla

false

Detaily poškození papírové podložky

false

Celoplošný přelep japonským papírem

false

Odstraňování sekundárních přemaleb

false

Snímání zbytků přelepu z japonského papíru

Instalace tapet na původní místo zámku v Dobřenicících

false
Rozšířit fotografii: 
false