Z Korčuly, Václav Špála (2009)

Z KORČULY
1/3 bakalářská práce 2009

Restaurovala: Danica Čulenová, vedoucí práce: Mgr. art. Veronika Kopecká
Konzultanti: Ing. Alena Hurtová, PhMr. Bronislava Bacílková

Z Korčuly

- Václav Špála, 1923, 62,7 x 47,6 cm, malba akvarelem na ručním papíru s filigránem, zadavatel: Východočeská galerie v Pardubicích

Stav před restaurováním

false

Odstraňování klihových pásek  

false

Filigrán

false

Detail před restaurováním   

false

Detail po retuši

false

Detail doplňku z probarvené papíroviny

false

Adjustace díla

false

Stav po restaurování

false
Rozšířit fotografii: 
false