Mapa toku Labe v okolí Veletova

1/3 bakalářské práce 2009
Restaurovala: Irena Homolová, vedoucí práce: Mgr. art. Veronika Kopecká

Mapa toku Labe v okolí Veletova

- autor neznámý, 1712, 56,7 x 99,8 cm, akvarelová malba na ručním papíru, zadavatel: České muzeum stříbra v Kutné Hoře

Stav před restaurováním, přední strana díla

false

Stav před restaurováním, zadní strana díla

false

Detail v bočním razantním osvětlení

false
Zadní strana po odstranění adheziva
 
false

Zadní strana po sejmutí podlepu

false

Metoda snímání adheziva

false

Detail snímání dokumentu ze zadní strany

false

Dokumenty po restaurování

false

Stav po restaurování, dílo napnuté na panelu

false